WYPOŻYCZALNIA

 

 

NASZ SPRZĘT

 

Regulamin Wypożyczalni CYCLO CENTRUM 42sports.pl

 1. Firma Cyclo Centrum  prowadzi Wypożyczalnię sprzętu sportowego.
 2. Cyclo Centrum jest właścicielem sprzętu sportowego, będącego przedmiotem wypożyczenia.
 3. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Wypożyczający”) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczalni  niezniszczony dokumenty z aktualnym  zdjęciem, potwierdzające jej tożsamość, lub wpłaci ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję, która odpowiada wartości wypożyczanego sprzętu.
 5. Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zeskanowanie okazanych dokumentów ze zdjęciem, sfotografowanie i zachowanie fotografii Wypożyczającego przez Wypożyczalnię oraz akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie, w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.
 7. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać Wypożyczającemu sprzęt w należytym stanie, zdatnym do prawidłowego i bezpiecznego jego użytkowania.
 8. Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
 9. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Wypożyczającego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Poprzez złożenie podpisu, Wypożyczający akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany.
 10. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę, lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.
 12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu, lub zakupem sprzętu o zbliżonej do wypożyczonego wartości.
 13. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.
 14. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu sportowego oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w wypożyczalni.
 15. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu, niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca Wypożyczającemu jakiejkolwiek kwoty pieniężnej za niewykorzystany czas wypożyczenia.
 16. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego wymaga akceptacji Wypożyczalni.
 17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Jazda na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.

a. W przypadku akceptacji przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia cennika.

b. W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie, przy braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię, lub nie poinformowaniu Wypożyczalni o przedłużeniu, sprawa zostanie zgłoszona do polskich organów ścigania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl